Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Geraas in het bos

01.02.2022

Geraas in het bos

foto: Eva Peeters, www.geis.be

Altijd is er geraas. Ook in het bos. In de verte.
Auto’s. Vrachtwagens. Een vliegtuig dat overvliegt.

Ik zit op een boomstam. Bij mijn voeten de blikkerende supermarktmunt die uit mijn zak is gevallen.
Niet op zijn plaats te midden van het zachte mos. Mini-boompjes zijn dat eigenlijk.
Met z’n duizenden, tienduizenden, samen mos.

Wat verderop zingt een vogel. Hij knettert onophoudelijk.
En ginds aan de andere kant, een andere gevleugelde met een meer melodische deun.
Als een zinnetje herhaald met tussenpozen. Hoor je me? Hoor je me?
Ik hoor je nu.