Eva De Groote is maker, moderator en facilitator.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Duurzame systemen

‘We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk,’ zegt professor in de transitiekunde Jan Rotmans. Zo’n fase brengt economische disrupties en grote maatschappelijke verschuivingen met zich mee. Hét bijzondere aan dit moment in de tijd, zo zegt hij, is dat de economische en de maatschappelijke veranderingen op elkaar ingrijpen en elkaar versterken, en dat daarbij alle stakeholders transformeren.
Een gezond systeem is een duurzaam systeem, een systeem dat volhoudbaar is. Een gezond systeem - voor mens én planeet - dat is waar we volgens mij op alle mogelijke fronten moeten aan bouwen.

Simplify Life

De tweede Simplify Life Inspiratiedag komt er aan! Ik ga in gesprek met Olivier Pintelon over tijd en duurzaamheid. 

D.I.T. Slotsymposium

Hoe kunnen we samen de positie van de kunstenaar versterken?

Verdomd goed

Het juichen trekt door de mars heen als een trillende golf.

GTB

Reeks shows ter gelegenheid van tien jaar GTB

Het veld roept

Het veld roept. Ik bewapen mij met zakken in allerlei formaten, een paar bewaardoosjes en een mes.

D.I.T. Kick off

Hoe kunnen we de situatie van de kunstenaar versterken?

Het wonder van verbindingen

Waar ​​het ​​om​​ gaat in​​ het ​​leven​ ​en ​​in ​​de ​​kunst ​is om​ ​het ​​zien ​​van ​​verbindingen.

Wijsheid is weten dat je zoekende bent

Zelf ben ik als arts graag bezig met de tragereprocessen, met de dingen die spelen op de achtergrond en die mee het totale plaatje vaniemand uitmaken.’

Simplify Life

Een getuigenis over innerlijke avonturen en zich schoorvoetend aandienende inzichten.

Een veld van wij

Het veld heeft mij veranderd, heeft mij doen nadenken over mijzelf en mijn omgeving.

Waar drama is is geen liefde

Als we een patroon willen omvormen moeten we aan bewustzijnsfitness doen.