Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Het voeden van de bestemming

Het voeden van de bestemming

foto: Eva Peeters, www.geis.be

In het najaar van 2016 speelde ik met het idee om ontmoetingen op te zoeken met mensen die werken vanuit heelheid en verbondenheid. Het leek mij spannend om daarbij niet alleen doelgericht op zoek te gaan maar om ook oog te hebben voor datgene wat onderweg verschijnt.
Toen stootte ik, wachtend op een bankje ergens, op een boekje van acupuncturist Bruno Braeckman. Ik sloeg het open en las:
‘Misschien kan ik het best mijn ware gezondheidstoestand evalueren aan mijn vermogen om in alles en in iedereen die op mijn weg komt schoonheid te herkennen.’
Thuisgekomen ’s avonds zocht ik het contact van de man op en boekte een afspraak.

lees hier het volledig gesprek (pdf): Bruno Braeckman – Het voeden van de bestemming

een korte versie van het gesprek is verschenen in het maandblad Psychologies in mei 2017