Eva De Groote is maker, moderator en facilitator.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Persoonlijke revoluties

‘Ingewikkelde tijden vragen om nieuwe methoden,’ stelt Otto Scharmer. Een duurzaam veranderingsproces verloopt volgens een U. Langs het ene been van de U zak je vanuit het bekende naar beneden. Je voelt weerstand, je wil het liefst langs hetzelfde been terug naar boven kruipen. Maar de weg vooruit is die van de transformatie: zakken in de buik van de U. Het is er verwarrend en onduidelijk. Het vraagt moed.
Voor het maken van de nieuwe systemen die we vandaag nodig hebben, is een wisselwerking tussen drie levels noodzakelijk. Het persoonlijke is onlosmakelijk verbonden met het organisatielevel, en de organisatie is onlosmakelijk verbonden met de samenleving en de planeet. Alles is verbonden.

De golven die lokken

Je loopt naar de plek toe waar de golven het zand aaien. Met kleine liefkozingen slaat het water over je tenen heen.

GTB

Reeks shows ter gelegenheid van tien jaar GTB

Barmhartige bergen

Honderden kilometers aan voorbijschuivend landschap liggen te blinken in het vooruitzicht.

The light of Alba

Een retraite in het weidse en adembenemende landschap van Schotland

Alles is anders

Verspreid over het strand vallen er grote druppels neer. Ze tekenen donkere cirkels in het zand.

Kleine wildernis

Langs de stoffige aardeweg stonden velden van tarwe te rijpen, de zoete geur zwiepte mij samen met de wind tegemoet.

Balanceren

Ik reed de stad in en passeerde overal uitzinnig gillende bloemenperken. Met felle kleuren juichten en zwaaiden ze.

Priesterschap

Een reeks interviews met verschillende kloosterlingen uit één familie.

Sapic

Winterse neerslag, grijs wolkendek, een dorp met gesloten luiken waar iedereen zich lijkt schuil te houden.

Na de regen

Debuutroman
"Een lust voor hart en oor"

Joris Hessels

Kleine rituelen

Hij is als enige weggedwaald van de kudde, zijn blik rust op het bord met offers.

Het wonder van verbindingen

Waar ​​het ​​om​​ gaat in​​ het ​​leven​ ​en ​​in ​​de ​​kunst ​is om​ ​het ​​zien ​​van ​​verbindingen.

Wijsheid is weten dat je zoekende bent

Zelf ben ik als arts graag bezig met de tragereprocessen, met de dingen die spelen op de achtergrond en die mee het totale plaatje vaniemand uitmaken.’

Voice retreat

Een driedaagse retraite rond stem en innerlijk landschap

Simplify Life

Een getuigenis over innerlijke avonturen en zich schoorvoetend aandienende inzichten.

Een veld van wij

Het veld heeft mij veranderd, heeft mij doen nadenken over mijzelf en mijn omgeving.

Waar drama is is geen liefde

Als we een patroon willen omvormen moeten we aan bewustzijnsfitness doen.