Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Omrijk

Omrijk

Omrijk is een experiment van 48u met 50 "veranderaars". Zij werken samen vanuit hun persoonlijke ervaringen, (behoefte aan) kennis over ontgroei, de dynamiek van burgercollectieven, ideeën uit de commons beweging, socio-culturele praktijken, ondernemerschap... aan ideeën voor een goed leven binnen de grenzen van mens en planeet. Ze wisselen kennis, inspiratie en goeie moed uit.
De organisatoren van Omrijk voorzien een basisprogramma met workshops, talks, wandelingen, ontmoetingen en collectieve ervaringen. Ze laten ook witruimte in het programma, een Open Space die door deelnemers kan worden ingevuld met eigen bijdragen en acties.

Samen met mijn kompanen van collectief Sidhe begeleid ik een schaduwprogramma doorheen de 48 uur.

Omrijk is een initiatief van De Transformisten. Info en inschrijven: hier