Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Het woord bij de daad

Het woord bij de daad

Welk boek deed je anders naar de wereld kijken?
Welk engagement maakte het wakker?
Waarom is dit boek het woord bij de daad?

Ik vroeg het aan Assita Kanko, Peter Verhelst, Heleen Debruyne, Alicja Gescinska en Dirk De Wachter in ‘Het woord bij de daad’ tijdens Daarom lees ik in De Krook.

Daarom lees ik, festival vol leesplezier – op 23 en 24 november 2018. Een project van De Krook, Ugent en Handelsreizigers in ideeën.