Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Denk Zorg #10

Denk Zorg #10

Denkers van nu over gezondheid van morgen.

Denk Zorg is een reeks meerstemmige voorstellingen die scherpe denkers op het podium samenbrengt. Zorgverleners, wetenschappers, opiniemakers en kunstenaars ontleden de medisch-ethische dilemma’s in een mensenleven en confronteren ons met de grote vragen van onze tijd. In woord, muziek en beeld.

Deze editie: Het zullen de hormonen wel zijn

Ze schommelen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Regelen opwinding en slaap, warmte en kou, honger en verzadiging. Ze sturen talloze lichamelijke processen aan en kleuren onze emoties en ons gedrag. Toch blijven hormonen geheimzinnig en ontastbaar en verklaren ze zeker niet elke vage klacht.

Hormonen zijn de motor achter de grote transities in het leven, zoals puberteit en menopauze. Overgangen die bij uitstek laten zien hoe hormonen ons fysiek en mentaal welzijn beïnvloeden.

  • Waarom horen hormonen niet perfect in balans te zijn maar wel onder controle?
  • Hoe drijven ze ons doen en laten?
  • Wat als hormoonschommelingen klachten geven?
  • Moeten we die effecten beperken? Of horen ze nu eenmaal bij het leven?
  • En welke psychologische en sociale factoren mogen we niet over het hoofd zien?

Op het podium

Eva De Groote, audiomaker en schrijver
Jan De Meulenaere, kinder- en jeugdpsychiater (UZ Gent)
Herman Depypere, gynaecoloog (UZ Gent)
Kasper Raus, filosoof (UGent en UZ Gent)
Guy T’Sjoen, endocrinoloog (UZ Gent)

Livemuziek: Charlotte & Reinhard
Scènebeeld: Willem Boel
Gastvrouw: Lies Steppe, presentator en radiomaker Klara