Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Over over morgen

Over over morgen

Greentrack Gent vroeg tien Vlaamse en Nederlandse literaire auteurs om een hoopvol kort verhaal te schrijven dat zich afspeelt in de toekomst: Ish Ait Hamou, Simone Atangana Bekono, Rebekka de Wit, Arnon Grunberg, Auke Hulst, Jens Meijen, Jeroen Olyslaegers, Lize Spit, Fiep van Bodegom en Annelies Verbeke.

Tien schrijvers waren rond in de toekomst. Ze richten hun blik op dat wat vandaag zo ongrijpbaar lijkt: hoop. In een wereld die gedefinieerd wordt door veelvuldige crisissen, hangt de dreiging van ondergang als een donkere wolk boven onze verbeelding. Maar kunnen we voorbij die duistere vooruitzichten ook een glim van hoop opvangen? Is er ook een ander verhaal te vertellen over de tijden die voor ons liggen? In tien korte verhalen verkennen deze schrijvers die tijden met andere ogen en vertellen ze ons wat ze daar zien. Over over morgen is een publicatie die radicaal kiest voor andere verhalen over de toekomst. De publicatie komt uit in september en wordt uitgegeven door Vrijdag.

In de tuin van Theresia, voormalig klooster in Gent - meer info