Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen coördineert sinds eind 2021 een meerjarig piloottraject voor auteursresidenties in het secundair onderwijs. Het initiatief past in de Vlaamse campagne Vrienden voor het lezen - samen voor een Leesoffensief. Een auteursresidentie is een intensief traject dat focust op zwakke en moeilijke lezers en niet-lezers. Een auteur gaat een semester lang in een school met de leerlingen aan de slag rond lezen én schrijven. Eerder onderzoek toonde immers al aan dat je door te schrijven met moeilijke of niet-lezers de algemene leesvaardigheden ook versterkt. Creatief schrijven kan dus indirect leesbevorderend werken. Ik verbond mij in het eerste semester van het schooljaar 23-24 aan Campus Sint Maarten in Beveren.