Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Memoorie

Memoorie

Phonorama was een langlopend project van kunstenorganisatie Aifoon. De bedoeling was om geluiden uit de Gentse Papegaaiwijk te vangen en te bewaren in een tijdscapsule.

Onder de noemer ‘Memoories’ trok ik er op uit in de wijk om senioren te interviewen. Ik ging met hen op zoek in hun geheugen naar geluiden die verloren zijn gegaan in de tijd. Op die manier werden bijzondere geluidsherinneringen opgedolven en gevangen in woorden.

Dit is er eentje:

De klank van fierheid

Elke avond als het donker werd hoorden we hem naderen. Hij had een regelmatige stap, vrij zwaar en traag, het klonk een beetje plechtig. Het was zijn taak om de straatlantaarns aan te steken, je kon werkelijk horen dat hij die taak ernstig nam en met fierheid uitvoerde. Om de zoveel passen bleef hij staan om een lantaarn te ontsteken. Als hij bij de lantaarn vlakbij ons huis kwam kon je horen hoe de gas ontstak en hoe de vlam in de lantaarn opflakkerde en aan het branden sloeg.

Lieve, 78 jaar, Krommenelleboog

 De geluidsherinneringen verschenen in de bundel Memoorie