Eva De Groote is maker, moderator en facilitator.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Memoorie

Memoorie

Phonorama is een langlopend project van kunstenorganisatie Aifoon. De bedoeling is om geluiden uit de Gentse Papegaaiwijk te vangen en te bewaren in een tijdscapsule.

Onder de noemer ‘Memoories’ trek ik er op uit in de wijk om senioren te interviewen. Ik zal met hen op zoek gaan in hun geheugen naar geluiden die verloren zijn gegaan in de tijd. Om op die manier bijzondere geluidsherinneringen op te delven en te vangen in woorden.

looptijd: van midden oktober tot midden december 2018