Eva De Groote is maker, moderator en facilitator.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Beyond Care

Beyond Care

foto: Rasa Alksnyte

'Beyond Care' biedt te midden van natuur en afzondering de tijd en de ruimte om met een andere blik naar de eigen praktijk te kijken. De praktijken van de deelnemers zijn erg uiteenlopend. Sommigen werken in de gezondheidszorg als zorgverlener, coach of genezer. Anderen zijn actief in de kunsten en brengen hun tijd creërend of onderzoekend door. Allen zijn ze op een of andere manier bezig met de kunst van het genezen. In de context van deze retraite maken al deze bijzondere zorgers een gezamenlijke reis in het domein van kunst, welzijn en rituelen.
De derde dag van de retraite sluit aan op de inspiratiedag 'Geneeskunst' op dezelfde locatie. Aansluitend kan je deelnemen aan het vuurritueel 'Uit handen geven' van Amen & Beyond.

Een project van Sídhe