Eva De Groote is maker, moderator en facilitator.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

De fabelachtige stad

De fabelachtige stad

beeld: Randall Caesar

Wetenschappers trekken aan de alarmbel: de biodiversiteit krimpt aan een steeds sneller tempo. Onze leefomgeving zal de komende jaren drastisch te veranderen. Hoe ziet de relatie van de mens tot de natuurlijke omgeving er uit? Welke dieren behoren vandaag tot onze leefomgeving, gedomesticeerd of anders? Hoe is de relatie tussen mens en dier in de loop van een eeuw veranderd?
Deze vragen vormen het vertrekpunt voor De fabelachtige stad. Bijzondere uitwisselingen met dieren brengen onthullingen over de staat van de mens vandaag.

De fabelachtige stad bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een podcast + installatie met zes verhalen. De installatie zal te ontdekken zijn vanaf september 2020 in Concertgebouw Brugge en op verschillende plaatsen in de stad. Het tweede deel is een performance waarin Ruben Nachtergaele en ikzelf op de planken staan samen met illustrator/kunstenaar Randall Caesar en muzikante/componiste Anneleen Boehme.
De dieren hebben het laatste woord.  

De fabelachtige stad is een project van Ruben Nachtergaele en Eva De Groote in partnership met Concertgebouw Brugge en KAAP.