Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

burenportret

Bomen bloesem

Kletterende blauwe ogen worden geherbergd in het perkamenten landschap van haar gezicht.

 

Dansen en barsten

In haar blik huist een gulle openheid in combinatie met een kleine verwondering en een brokje nieuwsgierigheid.